Gent en zijn oude dokken.           Portus Ganda Logo

Oude dokken
Dit project omvat de bouw van 1.300 tot 1.500 woningen tussen groene en open plekken met faciliteiten voor recreatie en kantoren.
De situering van het project is gelegen tussen de Muide en de Dampoort.

Meer


Voor het Houtdok werd intussen een haalbaarheidsstudie gestart op basis van het idee om daar aanmeer faciliteiten te voorzien voor vaartuigen die niet onder de vaste bruggen van de Dampoort naar de Portus Ganda passantenhaven kunnen varen.
In het Handelsdok komen er eveneens aanmeer faciliteiten deze zijn voorzien voor het groeperen en aanmeren van woonboten.

Bron: stad Gent
Interessante informatie over de streek vind je met volgende link:

Gent waar die Schelde en Leie samenvloeien


Google