De stad Gent legt de Reep terug open           Portus Ganda Logo

Dit najaar beginnen de werkzaamheden voor het opleggen van de Reep.
De historische verbinding tussen de Leie en de Nederschelde staat er dus aan te komen.
Het opengraven van de Reep zal gecombineerd worden met rioleringswerken, wegwerkzaamheden en het opnieuw inrichten van het Bisdomplein.

Tegen het najaar 2015 zou recreatieve varen vanuit Portus Ganda via de Scaldis sluis mogelijk zijn.

Bron: Stad GentInteressante informatie over de streek vind je met volgende links:

Gent waar die Schelde en Leie samenvloeien


Google